Contributie

Hieronder staan de verschillende contributiebedragen per les vermeld voor het huidige seizoen. 

Les Contributie
Gymnastiek jeugd (peuter, kleutergym) € 139,00 per jaar
   
Zumba € 208,00 per jaar
Streetdance 4 t/m 12 jaar € 139,00 per jaar
Overige lessen 17 t/m 59 jaar € 190,00 per jaar
Overige lessen vanaf 60 jaar € 182,00 per jaar
MBVO € 130,00 per jaar
Selectie turnen € 139,00 per jaar
Selectie turnen per extra lesuur € 95 per jaar
Freerunning € 167,00 per jaar
   
Overige  
Rustende leden € 30,00 per jaar
Donateurs vanaf € 7,50 per jaar
Inschrijfgeld € 5,00 eenmalig


Toelichting contributie:
Het contributiejaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd middels automatische incasso. 
Bij de 1e contributiebetaling wordt € 5,00 inschrijfgeld in rekening gebracht.

Uw lidmaatschap  gaat u aan voor een heel jaar en wordt elk jaar automatisch verlengd. Bij verhuizing of langdurige blessure kan het lidmaatschap tussentijds opgezegd c.q. stopgezet worden. (uitzonderingen in overleg met bestuur) .