Contributie

Hieronder staan de verschillende contributiebedragen per les vermeld voor het huidige seizoen. 

Les Contributie
Gymnastiek jeugd (peuter, kleutergym) € 142 per jaar
Freerunning jeugd  €170,50 per jaar 
Overige lessen 17 t/m 59 jaar  € 194,00 per jaar
Overige lessen vanaf 60 jaar  € 186,00 per jaar
MBVO  € 132,00 per jaar
Selectie turnen  € 142,00 per jaar
Selectie turnen per extra lesuur  € 97 per jaar
Overige  
Rustende leden € 30,00 per jaar 
Inschrijfgeld  € 5,00 eenmalig


Toelichting contributie:
Het contributiejaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

De contributie wordt per half jaar geïncasseerd middels automatische incasso. 
Bij de 1e contributiebetaling wordt € 5,00 inschrijfgeld in rekening gebracht.

Uw lidmaatschap gaat u aan voor een heel jaar en wordt elk jaar automatisch verlengd. Bij verhuizing of langdurige blessure kan het lidmaatschap tussentijds opgezegd c.q. stopgezet worden (uitzonderingen in overleg met bestuur) .