Opzeggen

Uw lidmaatschap  gaat u aan voor een heel jaar en wordt elk jaar automatisch verlengd. Bij verhuizing of langdurige blessure kan het lidmaatschap tussentijds opgezegt c.q. stopgezet worden. (uitzonderingen in overleg met bestuur) .

Binnen Advendo gelden onderstaande opzegtermijnen:

Selectie turnen
Kan alleen per seizoen worden opgezegd. Het seizoen loopt van 1 september t/m 31 augustus. Opzeggen kan vóór 1 juni bij de leiding. Geen teruggave van contributie bij tussentijdse opzegging na de start van het seizoen. Indien u niet opzegt, wordt uw lidmaatschap jaarlijks verlengd voor het volgende seizoen.  

Overige lessen
Zijn twee keer per jaar opzegbaar, per 1 maart of per 1 september.

U kunt uw opzegging mailen naar ledenadvendo@gmail.com