Bestuur

 Bestuur

Voorzitter    
Kim Bader    Voorzitteradvendo@gmail.com

Secretaris    
Katinga Sassen
Adres: Larikslaan 38, 2461 JB Ter Aar
  infoadvendo@gmail.com 
Penningmeester    
Kirsten de Oude   penningmeesteradvendo@gmail.com  
Ledenadministratie    
Meryl Otto   infoadvendo@gmail.com
Lesrooster    
Petra Hijman   thyman@hetnet.nl
 Algemeen bestuurslid/ PR & communicatie    
 Deze functie is momenteel vacant. 
Wilt u zich beschikbaar stellen en heeft u affiniteit met PR, ICT en communicatie
Neem dan contact op met één van de bestuursleden 
of mail naar infoadvendo@gmail.com