Bestuur

Bestuur

Voorzitter    
Tom de Kleer    voorzitteradvendo@gmail.com

Secretaris    
 Robin van Zomeren   infoadvendo@gmail.com 
Penningmeester    
Kirsten de Oude   penningmeesteradvendo@gmail.com  
Ledenadministratie    
Meryl Otto   ledenadvendo@gmail.com
Lesrooster    
Petra Hijman   thyman@hetnet.nl
 Algemeen bestuurslid/ PR & communicatie    
 Ralph Lek