Wedstrijdinformatie

Seizoen 2016-2017

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Deze brief hebben we opgesteld voor de ouders van alle nieuwe selectiemeisjes en voor de ouders van de andere selectiemeiden die wat meer willen weten over de wedstrijden die de meiden komend seizoen en de seizoenen daarna hebben.

Bij de selectie gaat het om het leren van turnelementen. Het hebben van vormspanning, kracht, lenigheid en coördinatie is van groot belang om veel turnelementen te kunnen maken. Hier oefenen we dan ook veel op tijdens de trainingen.
In het jaar dat je 9 wordt ga je voor het eerst mee doen aan wedstrijden. (In de jaren daarvoor doe je wel al mee met de onderlinge wedstrijden van Advendo en eventueel aan een oefenwedstrijd).

Leeftijdsklassen seizoen 2016-2017
Instap              (geboren in 2008)                               Verplichte oefenstof
Pupil 1            (geboren in 2007)                               Verplichte oefenstof
Pupil 2            (geboren in 2006)                               Verplichte oefenstof
Jeugd 1           (geboren in 2005)                              Verplichte oefenstof
Jeugd 2           (geboren in 2004)                               Keuze oefenstof
Junior              (geboren in 2003 en 2002)                 Keuze oefenstof
Senior             (geboren in 2001 en eerder)               Keuze oefenstof

Nieuwe oefenstof 2016-2017

In de turnwereld wordt er om de vier jaar nieuwe oefenstof geschreven door de KNGU. Dit houdt in dat alle turnsters met verplichte oefenstof nieuwe oefeningen krijgen en dat de keuze oefenstof aangepast wordt.

De nieuwe oefenstof werd ingevoerd voor het seizoen 2013/2014. In de verplichte oefenstof verdwijnen de divisies waarmee we afgelopen jaren mee (overbodig) gewerkt hebben, en krijgen een nieuw ‘naampje’.

Er zal gewerkt worden met het niveau Nationaal 1 (N1) en Nationaal 2 (N2) (bij pupil ook N3 en bij jeugd1 ook N4)  en District 1 en District 2 (D1, D2). Komt de turnster in het niveau Nationaal uit, dan betekent dit dat zij door kan stromen naar landelijke wedstrijden. Bij het niveau District zal de turnster alleen kunnen doorstromen naar wedstrijden binnen hetzelfde district (wij zijn district Zuid-Holland).  

Wij als trainsters hebben ons zo goed mogelijk verdiept in de nieuwe oefenstof. Wij zullen echter op het begin van het seizoen nog geen definitief besluit doen over het niveau uw dochter. Zodra wij hier een besluit over genomen hebben en wij uw dochter hebben ingeschreven voor de regiowedstrijden zullen wij u hierover informeren.

Wilt u meer informatie lezen over de herziende oefenstof verwijzen wij u naar http://www.kngu.nl/nl/club-en-sporter/sportaanbod/turnen-dames/nts-2013.aspx

De verschillende wedstrijden
- Regiowedstrijden: Hier doen alle meiden vanaf instap binnen onze vereniging aan mee.
- Districtfinale: Meisjes met D1 of D2 kunnen doorstromen naar een districtsfinale.

-Landelijke finale: Meisjes met N1, N2 (of N3 en N4) kunnen doorstromen naar een landelijke finale.
- Onderlinge wedstrijd van Advendo: Hier doen alle meiden aan mee, ook Jong Talent.
- Oefenwedstrijden: Soms houden we een wedstrijd met een andere vereniging. De meiden kunnen hier alvast oefenen voor de ‘belangrijke’ (regio, district en finale) wedstrijden. Ook hiervoor word je uitgekozen om aan deel te nemen.

Tijdens de wedstrijd
Tijdens een wedstrijd laat je vier oefeningen zien op de vier toestellen: sprong, brug, balk en vloer. Meiden die in de leeftijdsklasse instap, pupil 1 of pupil 2 zitten, moeten op alle onderdelen een verplichte oefening laten zien. Jeugd, junior en senior laten keuzeoefeningen zien, wel zijn hier eisen aan verbonden.

Sprong: In de meeste gevallen moet je een overslag over de kast of pegasus springen met behulp van een plankoline of plank. Hoe hoger het niveau, hoe hoger de kast/het pegasus is en hoe moeilijker de sprong wordt.
Brug: Bij de brug met ongelijke liggers moet je verschillende turnelementen aan de lage en aan de hoge ligger laten zien
Rekstok met klosjes: In bepaalde niveaus turnen onze meiden niet aan de brug maar aan de rekstok met klosjes. Door middel van polsbandjes en klosjes zit de turnster vast aan de rekstok en kan zij hier aan verschillende elementen laten zien. 
Balk: Op een 10cm brede balk laat je een oefening zien. Aan de hand van het niveau en de leeftijd wordt de hoogte van de balk bepaald.
Vloer:  Vanaf instap moeten de meiden een oefening op muziek doen. Hierbij maken ze gebruik van een vierkante vloer van 12m x 12m. Jong talent laat op de onderlinge wedstrijd een oefening zien op de lange mat.

Tijdens een wedstrijd zijn er per toestel gemiddeld 2 juryleden. Zij kijken naar de oefening en geven aftrek voor kromme benen, armen enz. en turnelementen die niet of niet goed worden uitgevoerd. Bij de verplichte oefenstof heb je een uitgangswaarde. Dit kun je verhogen door bonuselementen te turnen. Hierna geven ze de aftrek.
Bij de keuze oefenstof krijg je per element wat je turnt een aantal punten. Ook moet je oefening aan een aantal eisen voldoen. Die punten samen maken een uitgangswaarde. Daarna wordt pas gekeken naar fouten die gemaakt zijn.

De jury werkt met de D-, en E-scores. Simpel gezegd geeft de D-score de moeilijkheidsgraad aan van de oefening. Hoe moeilijker de elementen en verbindingen, hoe hoger de D-score. De E-score geeft aan hoe goed de oefening is uitgevoerd. Hoe minder kromme benen, armen, wiebels etc., hoe hoger de E-score. Je kan voor de E-score maximaal een 10 halen. De D-score + de E-score = het eindcijfer van het toestel. Het is dus mogelijk om boven een 10 te scoren.

Vb.  D-score 3,60 (punten voor moeilijkheid) +  E-score 7,80 (uitvoering)  = 11.40 eindscore.  

Wedstrijdpaspoort
Wanneer een turnster deelneemt aan een wedstrijd georganiseerd door de KNGU is zij verplicht een wedstrijdpaspoort te hebben. De kosten voor een wedstrijdpaspoort waren vorig jaar € 10,25, en het paspoort is 3 jaar geldig. Wij benaderen u zelf wanneer uw dochter een wedstrijdpaspoort nodig heeft.

Bij vragen over de informatie kunt u bij ons terecht na de training, of stuur een mailtje naar Meryl (ottomeryl@hotmail.com).

Groetjes,

Lisa, Romy, Saskia, Robin en Meryl